روزنامه وال استریت ژورنال نوشت ایران پس از برداشته شدن تحریم های بین المللی قصد دارد صادرات نفتی خود را تقریبا دو برابر کند.

روزنامه وال استریت ژورنال نوشت ایران پس از برداشته شدن تحریم های بین المللی قصد دارد صادرات نفتی خود را تقریبا دو برابر کند.

روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی به قلم بنو فاکون و سامر سعید نوشت:معاون وزیر نفت ایران اعلام کرده است پس از برداشته شدن تحریم ها ، ایران صادرات نفتی خود را به دو میلیون و 300 هزار بشکه در روز خواهد رساند.
او همچنین گفت تهران در تلاش برای متقاعد کردن اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت - اوپک - به منظور بازنگری در نظام سهمیه بندی این سازمان است.