شاید فکر کرده هرچقدر بیشتر به خودش فشار بیاره بالاخره میتونه سوت بزنه.

ویشکا آسایش با انتشار عکس زیر نوشت: شاید فکر کرده هرچقدر بیشتر به خودش فشار بیاره بالاخره میتونه سوت بزنه.

ویشکا آسایش