بااشگاه استقلال نسبت به انتشار یک خبر کذب در برخی رسانه ها واکنش نشان داد.

بااشگاه استقلال نسبت به انتشار یک خبر کذب در برخی رسانه ها واکنش نشان داد.


در ساعات گذشته چند رسانه و سایت خبری از شخصی نام برده‌اند که همسر یکی از هنرپیشگان معروف است و مدعی شده‌اند که وی اسپانسرینگ پیراهن های باشگاه استقلال را برعهده گرفته است ؛ این درحالی است که خبر مذکور صحت ندارد و باشگاه استقلال این خبر را تکذیب می کند.

شرکت صنایع نوین همچنان طبق فصل گذشته حامی مالی باشگاه استقلال است و انتخاب اسپانسری پیراهن نیز در اختیار این شرکت بوده و شرکت توسعه صنایع نوین با فرد یاد شده هیچ قراردادی برای اسپانسرینگ ندارد.