فدراسیون دوومیدانی پاداش کسب سهمیه المپیک ریو را به ورزشکاران پرداخت کرد.

فدراسیون دوومیدانی پاداش کسب سهمیه المپیک ریو را به ورزشکاران پرداخت کرد.


روز گذشته و پس از کسب سه سهمیه المپیک با تلاش ورزشکاران ایرانی در رقابت های جام کازانف قزاقستان، فدراسیون دوومیدانی مبالغی را به عنوان پاداش به رضا قاسمی، حسن تفتیان و لیلا رجبی اهدا کرد.

این مبالغ را احسان مهاجر شجاعی سرپرست دبیری فدراسیون دوومیدانی به این سه ورزشکار و مبالغی دیگر را نیز به عنوان پاداش به مربیان این ورزشکاران اهدا کرد.

با اعلام مسئولان فدراسیون دوومیدانی مبالغ اهدا شده مربوط به بعد از مسابقه ورزشکاران بوده و پاداش اصلی کسب سهمیه المپیک، در بازگشت آنها به تهران پرداخت خواهد شد.