علی کفاشیان به عنوان رییس کمیته‌ فوتسال کنفدراسیون فو‌تبا‌ل آسیا (AFC) انتخاب شد.

علی کفاشیان به عنوان رییس کمیته‌ فوتسال کنفدراسیون فو‌تبا‌ل آسیا (AFC) انتخاب شد.

در حالی که علی کفاشیان اسامی 17 نفر از مسئولان فدراسیون فو‌تبا‌ل ایران را برای انتخاب و عضویت در 12 کمیته‌ مختلف کنفدراسیون فو‌تبا‌ل آسیا ارائه کرده بود، پیش از همه خودش به عنوان رییس کمیته‌ فوتسال و فو‌تبا‌ل ساحلی آسیا انتخاب شد. این انتخاب به صورت شفاهی به فدراسیون فوتبال ایران اعلام شده و نامه کتبی آن هنوز به دست مسوولان این فدراسیون نرسیده است.

با توجه به این که امکان حضور دو نفر از یک کشور به عنوان اعضای یک کمیته در کنفدراسیون فو‌تبا‌ل آسیا وجود ندارد، عباس ترابیان‌ که پیش از این در این کمیته عضویت داشت نمی‌تواند به فعالیتش ادامه دهد.