روزنامه انگلیسی گاردین نوشت گفته می شود صدای عمل از حرف بلندتر است و شاید این حقیقت جهانی در خاورمیانه حتی مشهودتر باشد، جایی که صدای شلیک موشک و انفجار بمب حداقل بلندتر از وعده های مکتوب است.

روزنامه انگلیسی گاردین نوشت گفته می شود صدای عمل از حرف بلندتر است و شاید این حقیقت جهانی در خاورمیانه حتی مشهودتر باشد، جایی که صدای شلیک موشک و انفجار بمب حداقل بلندتر از وعده های مکتوب است.


به گزارش مونیتورینگ خبرگزاری صدا و سیما، این روزنامه در پایگاه اینترنتی خود در مطلبی به قلم سیلوان شالوم تحت عنوان «نباید به گفته های ایران اعتماد کرد» درباره ایران نوشت:
در منطقه تنها یک رژیم است که بیش از دیگران نقش مخربی دارد. این رژیم تلاش می کند اقدامات خود را از طریق دیپلماسی و تکیه بر حافظه کوتاه مدت جامعه بین المللی پنهان کند. آیت الله های تهران تلاش می کنند به ما بقبولانند که آنها رژیمی دوستدار صلح و خواستار خاورمیانه ای آرام و باثبات هستند و این که توافق هسته ای وین اثباتی بر این ادعای آنها است. اما حقیقت چیز دیگری است. تهران از توافق هسته ای که به تازگی امضا شده است برای پوشش نقش مخربش در خاورمیانه( غرب آسیا) و حمایت هایش از تروریسم استفاده می کند.
برهمین اساس اگر بخواهیم رژیم ایران را بشناسیم باید اقدامات آنها را در نظر بگیریم نه گفته های آنها را و از خود بپرسیم آیا اقدامات آنها نه فقط با منافع غربی ها بلکه با ارزش های آنها در تضاد هست یا نه.
خبر تکمیلی در حال ترجمه است