کریم انصاری فرد تست های پزشکی باشگاه پانیونیوس یونان را با موفقیت پشت سر گذاشت تا در آستانه پیوستن به این تیم قرار گیرد.

کریم انصاری فرد تست های پزشکی باشگاه پانیونیوس یونان را با موفقیت پشت سر گذاشت تا در آستانه پیوستن به این تیم قرار گیرد.

به نقل از روزنامه داریو دی‌ناوارا، واسیلیشویچ، مدیر ورزشی باشگاه اوساسونا، انتقال انصاری فرد را در مراحل پایانی می داند.

به گزارش وب سایت محلی دی ناوارو، مدیر ورزشی باشگاه اوساسونا در این مورد می گوید: کارهای انتقال کریم انصاری فرد، مهاجم ایرانی به لیگ یونان و تیم پانیونیوس در حال نهایی شدن است.

او در پایان درباره وضعیت این بازیکن گفت:‌ انصاری فرد تست های پزشکی این باشگاه را با موفقیت پشت سر گذاشته است و بزودی انتقالش نهایی می شود.