رقابت اتومبیل رانی ناسکار پیور میشیگان 400 - مرحله بیست و سوم در پیست میشیگان شهر بروکلین آمریکا برگزار شد.

رقابت اتومبیل رانی ناسکار پیور میشیگان 400 - مرحله بیست و سوم از سری رقابت های اسپرینت کاپ 2015 - بامداد امروز در پیست میشیگان شهر بروکلین آمریکا برگزار شد.

نتایج این رقابت که در 200 دور برگزار شد ، به شرح زیر است :
1- مت کنسِت با اتومبیل تویوتا 2:47:18 ساعت
2- کوین هارویک با اتومبیل شورولت 1:722 ثانیه اختلاف
3- مارتین تروکس جونیورز با اتومبیل شورولت 2:537
در رده بندی کلی رقابت ناسکار اسپرینت کاپ پس از 23 مرحله فصل ، کوین هارویک از تیم شورولت با 866 امتیاز پیشتاز ماند و جویی لوگانو با اتومبیل فورد با 818 امتیاز دوم و دیل ارنهارت جونیور با اتومبیل شورولت با 784 امتیاز سوم هستند.