براساس برنامه جدید رقابت‌های لیگ جهانی والیبال تیم ایران با تیم‌های ایتالیا، صربستان، آرژانتین، برزیل، بلغارستان و آمریکا دیدار خواهد کرد.

براساس برنامه جدید رقابت‌های لیگ جهانی والیبال، در سال 2016 تیم ملی والیبال ایران با تیم‌های ایتالیا، صربستان، آرژانتین، برزیل، بلغارستان و آمریکا دیدار خواهد کرد.

لیگ جهانی 2016 با حضور 12 تیم در سطح یک برگزار می‌شود. این تیم‌ها در سه هفته و 9 گروه با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. بر همین اساس تیم ملی والیبال ایران با تیم‌های ایتالیا، صربستان، آرژانتین، برزیل، بلغارستان و آمریکا دیدار خواهد کرد.

نکته قابل توجه مصاف والیبالیست‌های ایران با تیم ملی آرژانتین و شاگردان خولیو ولاسکو است.

*برنامه لیگ جهانی 2016:

گروه A - میزبان استرالیا: استرالیا، فرانسه، ایتالیا، بلژیک.

گروهB - میزبان برزیل: برزیل، ایران، آمریکا، آرژانتین.

گروه C - میزبان روسیه: روسیه، صربستان، بلغارستان، لهستان.

هفته دوم:

گروهD - میزبان لهستان: لهستان، روسیه، آرژانتین، فرانسه.

گروهE - میزبان ایتالیا: ایتالیا، آمریکا، استرالیا، بلژیک.

گروهF - میزبان صربستان: صربستان، ایران، بلغارستان، برزیل.

هفته سوم:

گروه G - میزبان فرانسه: فرانسه، بلژیک، برزیل، لهستان.

گروه H - میزبان آمریکا: آمریکا، بلغارستان، روسیه، استرالیا.

گروه I- میزبان ایران: ایران، ایتالیا، صربستان، آرژانتین.