مذاکره کننده ارشد ایران درباره این تاکتیک دموکرات‌ها توضحاتی را ارائه کرده است

موافقین توافق هسته ای در مجلس آمریکا به تاکتیکی به نام "فیلی باستر" برای سد کردن مخالفین متوسل شدند

به گزارش مثلث آنلاین، هری رید رئیس دمکراتهای سنا در روزهای اخیر ضمن ایراد صحبتهای خوش بینانه ای نسبت به حصول رای کافی موافقین برای جلوگیری از تصویب مصوبه مخالفت با توافق هسته ای، اعلام کرد که سناتورهای دمکرات برای جلوگیری از ردّ توافق هسته ای از "فیلی باستر" (Filibuster) نیز استفاده خواهند نمود. اما فیلی باستر چیست و چگونه در چنین شرایطی میتواند کارآیی داشته و مفید باشد.

فیلی باستر در نظام اجرایی قانونگذاری در آمریکا به تلاش سیستماتیک مخالفین اقلیت اطلاق میشود که با اتخاذ روشهای متفاوتی مانع از این میشوند که مجلس وارد مرحله تصمیم گیری بر روی طرح اکثریت شود و در واقع با این روش امکان ورود مجلس به مرحله تصمیم گیری نهایی را مسدود میکنند. این اقدام که همان آبستراکسیون تلقی میشود بطور سنتی از طریق روشهای زیر صورت میگیرد: ١-طولانی کردن سخنرانیهای نمایندگان فیلی باستر کننده بصورتیکه زمان انجام رای گیری نهایی فرا نرسد. ٢-طرح پیشنهادات، اصلاحات و متمم های متعدد به پیش نویس مورد بحث، ٣-طرح کردن پیش نویس جدیدی با موضوعی جدید با استناد به اهمیت خاص موضوع آن و ٤-به تعویق انداختن جلسه نهایی تصمیم گیری. اعضای فیلی باستر کننده از طریق این روشها مانع اختصاص وقت مناسب برای تصمیم گیری نهایی روی لایحه مورد اختلاف میشوند. در سالهای اخیر جمهوریخواهان خود با استفاده از این روشها مانع تصمیم گیری مجلس پیرامون انتصاب بسیاری از کاندیداها برای پستهای حساس پیشنهادی دولت اوباما بوده اند. یکی از مهمترین فیلی باسترهای سالهای اخیر در مجلس سنا به جلسه شش ماه مارس 2013 مربوط می شود که طی آن یک سناتور جمهوریخواه طی یک سخنرانی حدود سیزده ساعته و باطرح سوال از دولت اوباما مانع رأی گیری درخصوص تأیید انتصاب پیشنهادی دولت جهت ریاست سازمان سیا شد.

در همین زمینه حمید بعیدی نژاد صبح امروز در صفحه اینستاگرامش درباره فیلی باستر و تایید توافق نوشت:

در خصوص توافق هسته ای، اگر دمکراتها بتوانند حمایت چهل و یک سناتور موافق با تفاهم هسته ای را جلب کنند، دیگر اصولا امکان جلوگیری از مخالفت با تفاهم هسته ای از میان خواهد رفت. ولی موافقین با بدست آوردن حتی سی و چهار رای نیز پشتوانه کافی برای اثر گذاری وتوی رئیس جمهور را تضمین خواهند کرد. با اعلام حمایتهای جدید سناتورهای دمکرات، که رقم حامیان تفاهم هسته ای را به سی رای موافق رسانده است، وضع سیاسی اوباما به شهادت مخالفین جمهوریخواه تثبیت یافته است و در این شرایط مساعد است که موافقین معتقدند که در صورتیکه حتی نتوانند چهل و یک رای بدست آورند، میتوانند برای جلوگیری از ردّ تفاهم هسته ای به فیلی باستر متوسل شوند