مرحله فینال جام جهانی تیراندازی در سال ۲۰۱۵ امروز با حضور طلایی بانوی ملی پوش ایران در مونیخ آلمان پیگیری شد.

مرحله فینال جام جهانی تیراندازی در سال ۲۰۱۵ امروز با حضور طلایی بانوی ملی پوش ایران در مونیخ آلمان پیگیری شد.


در دور مقدماتی مرحله فینال فصل ماده 10 متر تفنگ بادی زنان الهه احمدی با 417 امتیاز پس از تیرانداز چینی در رده دوم قرار گرفت و صعود کرد.

احمدی در مرحله فینال با 207.5 امتیاز قهرمان شد و آپور وی چاندلا از هند با 206.9 و آندره آ آرسوویچ از صربستان با 186.4 امتیاز در میان 9 شرکت کننده این ماده دوم و سوم شدند.