اگر خاطرتان باشد بیش از شروع لیگ کمیته اخلاق طی نامه‌ای همه تیم‌ها را به پوشاندن خالکوبی ملزم کرد و در این میان مسئولان این کمیته مدعی شدند بین بازیکنان لیگ و باشگاهی تفاوتی وجود ندارد.

خالکوبی‌ها دژاگه و آزمون را به کمیته اخلاق کشاند!

اگر خاطرتان باشد بیش از شروع لیگ کمیته اخلاق طی نامه‌ای همه تیم‌ها را به پوشاندن خالکوبی ملزم کرد و در این میان مسئولان این کمیته مدعی شدند بین بازیکنان لیگ و باشگاهی تفاوتی وجود ندارد. در همین رابطه روز گذشته محمدزاده رئیس کمیته اخلاق از احضار اشکان دژاگه و سردار آزمون به کمیته اخلاق به دلیل نپوشاندن خالکوبی خود خبر داد. در همین رابطه یک منبع آگاه دیگر در کمیته اخلاق به 90 می‌گوید: قدیمی یا جدید بودن خالکوبی مهم نیست بلکه بازیکنان طبق قانون موظف هستند خالکوبی خود را بپوشانند.