نماینده وزن 85 کیلوگرم کشورمان در رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان گفت: تمام تلاشم را به کار بستم اما در یک اتفاق، مسابقه ای را که 7 هیچ جلو بودم ،واگذار کردم.

نماینده وزن 85 کیلوگرم کشورمان در رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان گفت: تمام تلاشم را به کار بستم اما در یک اتفاق، مسابقه ای را که 7 هیچ جلو بودم ،واگذار کردم.

حبیب اله اخلاقی افزود:‌ شرمنده مردم هستم باید مدال بهتری می گرفتم.
وی گفت: در زمانی که جلوتر از حریف بودم به اشتباه، فن خوردم، اما تلاش کردم تا ضربه فنی نشوم که بلافاصله داوران ضربه فنی را اعلام کردند.
اخلاقی افزود: در کل راضی هستم و مدالم را به همه کسانی که در این مسیر زحمت کشیده اند تقدیم می کنم.
در پایان رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان آمریکا تیم ملی کشورمان با نقره رضایی، دو برنز قادریان و اخلاقی و عنوان پنجمی عبدولی با 31 امتیاز چهارم شد.
ایران در وزنهای 98، 85 و 75 کیلوگرم سه سهمیه المپیک گرفت و برای کسب سه سهمیه باقی مانده، ملی پوشان باید به مسابقات گزینشی بروند.