هفته پنجم فوتبال لیگ یک فرانسه از فردا آغاز می شود.

هفته پنجم فوتبال لیگ یک فرانسه از فردا آغاز می شود.

به گزارش گلز ، برنامه بازی ها به این شرح است :
* جمعه 20 شهریور :
پاری سن ژرمن - بوردو
* شنبه 21 شهریور :
المپیک لیون - لیل
تروآ - کائن
لوریان - آنژه
نیس - گنگان
مون پلیه - سنت اتین
تولوز - رمس
* یکشنبه 22 شهریور :
گازه لک آژاکسیو - موناکو
نانت - رن
المپیک مارسی - باستیا
در جدول لیگ یک فرانسه تیم پاری سن ژرمن با 12 امتیاز در صدر قرار دارد و تیم های 9 امتیازی رمس و رن دوم و سوم هستند.