علیرضا بیرانوند برای ستاره مصدوم نفتی‌ها ابراز دلتنگی کرده است. دروازه‌بان نفت تهران با انتشار عکس زیر نوشت: «داش ایمان دلم برات تنگ شده، از خدا می خوام هر چه زودتر بر گردی.»