مدافع تیم فوتبال استقلال که در روزهای اخیر حسابی خبرساز شده، پستی در اینستاگرامش منتشر کرده اما توضیحی برای آن ذکر نکرده است. به نظر شما، منظور حنیف عمران‌زاده از این عکس چیست؟

مدافع تیم فوتبال استقلال که در روزهای اخیر حسابی خبرساز شده، پستی در اینستاگرامش منتشر کرده اما توضیحی برای آن ذکر نکرده است. به نظر شما، منظور حنیف عمران‌زاده از این عکس چیست؟