مهدی طارمی با انتشار تصویر زیر در اینستاگرام، درگذشت پسرخاله سردار آزمون را به این بازیکن تسلیت گفت.

مهدی طارمی با انتشار تصویر زیر در اینستاگرام، درگذشت پسرخاله سردار آزمون را به این بازیکن تسلیت گفت.