مدیر برنامه‌های جاسم کرار می‌گوید این بازیکن تا زمان پرداخت تعهدات باشگاه استقلال به مفاد قراردادش با این بازیکن به ایران برنمی‌گردد.

مدیر برنامه‌های جاسم کرار می‌گوید این بازیکن تا زمان پرداخت تعهدات باشگاه استقلال به مفاد قراردادش با این بازیکن به ایران برنمی‌گردد.

به گزارش وبسایت نود و به نقل از ایسنا، بعد از اینکه ادموند اختر مدیر برنامه‌های هرائر مگویان در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد که این بازیکن ارمنستانی تا زمان پرداخت مطالباتش از سوی باشگاه استقلال در تمرین‌های این تیم حاضر نمی‌شود و به ایران نمی‌آید، طاهر سعیدی مدیر برنامه‌های جاسم کرار در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این مطلب که جاسم کرار هم بنا ندارد تا زمان رفع مشکلاتش به ایران برگردد، گفت: باشگاه استقلال متعهد شده بود به جاسم کرار یک منزل بدهد و تعهداتی در سایر مسائل هم داده بود که در قرارداد این بازیکن آمده است.

او گفت: از طرفی دیگر به جای مطالبات کرار یک ماشین در اختیار او قرار دادند که با توجه به مشکلات سندی این ماشین، جاسم کرار نتوانسته ماشین را بفروشد و به پولش برسد. تا این سه مشکلی که عرض کردم حل نشود جاسم کرار به ایران بر نمی‌گردد و حضور او با ادامه وضعیت موجود در تمرین روز سه‌شنبه استقلال ممکن نیست.

وی در پایان افزود: باشگاه استقلال در حالی به تعهداتش عمل نمی‌کند که توقع دارد جاسم کرار به تعهداتش پایبند باشد و در صورت تخطی از تعهداتش، این بازیکن را با جرایم سنگینی روبرو می‌کند.