تصویری از فرزندان هادی نوروزی، کاپیتان فقید پرسپولیس را مشاهده می‌کنید.

خبرگزاری فارس: عکس/ فرزندان هادی نورزوی، کاپیتان فقید پرسپولیس
هادی نوروزی کاپیتان تیم پرسپولیس به دلیل سکته قلبی در ساعت 4 صبح امروز به بیمارستان آتیه منتقل شد اما متاسفانه این بازیکن جان خود را از دست داد.

تصویری از فرزندان کاپیتان فقد پرسپولیس را مشاهده می‌کنید.