تهیه‌کننده و مجری برنامه نود با حضور در منزل مرحوم هادی نوروزی به دوستان و خانواده وی تسلیت گفت.

تهیه‌کننده و مجری برنامه نود با حضور در منزل مرحوم هادی نوروزی به دوستان و خانواده وی تسلیت گفت.

هواداران تیم فوتبال پرسپولیس که مقابل منزل مرحوم هادی نوروزی تجمع کرده بودند یاد و خاطره کاپیتان فقیدشان را گرامی داشتند.

هواداران پرسپولیس با شعارهای «عزا عزاست امروز روز عزاست امروز کاپیتان محبوب ما پیش خداست امروز» و «اسطوره پرسپولیس خداحافظ» یاد و خاطره کاپیتان از دست رفته‌شان را گرامی داشتند.

همچنین عادل فردوسی‌پور مجری و تهیه کننده برنامه نود هم به منزل مرحوم نوروزی آمد تا به خانواده و دوستان این مرحوم تسلیت بگوید.