نیاز به هیچ عرفان و فلسفه‌ای نیست که بدانیم مرگ هر انسان، تولد او در دنیایی دیگر است.

نیاز به هیچ عرفان و فلسفه‌ای نیست که بدانیم مرگ هر انسان، تولد او در دنیایی دیگر است. تولدت مبارک هادی؛ دنیا جای تو نبود. دنیا شاید به کام آنهایی باشد که با 7 بازی در پرسپولیس، دیگر خدا را هم بنده نیستند، نه تو که با 7 سال بازی در این تیم، به اندازه یک خط هم حاشیه هم نداشتی. غم‌انگیزترین تولدت مبارک پسر.