همین پایداری‌ها می گفتند آمانو جاسوس آمریکا است اما وقتی او به مجلس آمد کنار آمانو ایستادند با او عکس گرفتند.

مثلث آنلاین -پایداری‌ها جای ظریف بودند علاوه بر دست دادن با اوباما عکس یادگاری هم می‌گرفتند.کمال پیرموذن در گفتگو با مثلث آنلاین نسبت به توهین های پایداری ها به ظریف واکنش نشان داد و گفت: اگر پایداری ها در موقعیت مشابه ظریف قرار می گرفتند و جان کری جلو می آمد و آنها را به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا معرفی می کرد و اوباما به ادای احترام به سوی آنها دست دراز می کرد آقایان نه تنها با اوباما دست می دادند بلکه با او عکس یادگاری نیز می گرفتند.

وی افزود: همین پایداری‌ها می گفتند آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی عروسک کوکی و جاسوس آمریکا است اما وقتی او به مجلس آمد کنار آمانو ایستادند با او عکس گرفتند.

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس تخریب های پایداری ها علیه ظریف را شعاری، سیاسی و تبلیغاتی خواند و یادآور شد: آنها با هدف تحریک احساسات عمومی و انتقام گیری از دولت به خاطر توفیقاتش این رفتارها را انجام می دهند اما چیزی عایدشان نمی شود.