ورزشکاران تیم ملی دو ومیدانی کشورمان در دومین روز هشتمین دوره بازی های ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه چین تایپه ۳ مدال طلا ، ۲ نقره و ۲ برنز کسب کردند.

ورزشکاران تیم ملی دو ومیدانی کشورمان در دومین روز هشتمین دوره بازی های ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه چین تایپه ۳ مدال طلا ، ۲ نقره و ۲ برنز کسب کردند.


در پرتاب وزنه عرفان صفاری با ثبت رکورد 15 متر و 41 سانتی متر مدال طلا، سجاد پیرآیقرچمن 12متر و 34سانتی متر مدال برنز و مونا شیری با پرتاب 9 متر و 44 سانتی متر مدال نقره ، در پرش ارتفاع محمدهادی صالحی با ثبت رکورد 1 متر و 99 سانتی متر مدال طلا و علیرضا صالحی 1 متر 90 سانتی متر مدال برنز ، در 5000 متر مردان حسین صداقت در 15 دقیقه و 44 ثانیه و 83 صدم ثانیه مدال طلا و مهران سرفراز در 17 دقیقه 31 ثانیه و 75 صدم ثانیه مدال نقره را کسب کردند.

در ماده 100 متر نیز علیرضا صالحی ، سجاد ماهپور و هاشم یادگاری فینالیست شدند.