سرمربی تیم صبای قم به شدت از سوی هوادارین تیم پرسپولیس مورد تشویق قرار گرفت.

علی دایی سرمربی تیم فوتبال صبای قم در ساعت ۱۷:۱۰ وارد زمین چمن ورزشگاه آزادی شد و به شدت از سوی هواداران پرسپولیسی حاضر در ورزشگاه مورد تشویق قرار گرفت.

* دایی هم به ابراز احساسات پرسپولیسی‌ها پاسخ داد.

* در ورزشگاه آزادی مداحی از برخی از مداحان کشورمان پخش می‌شود.

* پدر هادی نوروزی به همراه پدر همسر کاپیتان فقید تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی حاضر هستند.

* ۴ بازیکن تیم صبا با حضور در زمین پیش از تمرین عکس سلفی گرفتند.

* حدود ۸ هزار تماشاگر تا ساعت ۱۷:۲۰ در ورزشگاه آزادی حاضر هستند.

* جایگاهی در ورزشگاه آزادی تعبیه شده که عکس سردار شهید حسین همدانی و مرحوم هادی نوروزی در آن نصب شده است.

* فرزند مرحوم مهدی نفر با اتوبوس صبا وارد ورزشگاه شد و پسر محروم هادی نوروزی با محسن بنگر به ورزشگاه آمد.