بهداد سلیمی به علت آسیب‌دیدگی شدید زانو مسابقات جهانی وزنه برداری را از دست داد.

بهداد سلیمی به علت آسیب‌دیدگی شدید زانو مسابقات جهانی وزنه برداری را از دست داد.


بهداد سلیمی عصر دیروز در تمرینات تیم ملی و در حرکت قیچی دوضرب وزنه 262کیلوگرمی، زانویش پیچ خورد تا سنگینی وزنه زانوی بهداد را با آسیب دیدگی شدیدی مواجه کند.

با این شرایط بخت نخست طلایی شدن کاروان وزنه برداری ایران در امریکا با این مصدومیت غیرمنتظره و جدی مسابقات جام جهانی آمریکا را از دست داد.

پس از این حادثه که برای زانوی بهداد سلیمی بوجود آمد، رئیس فدراسیون وزنه برداری به همراه سرپرست تیم ملی و رئیس کمیته پزشکی وی را به سرعت به بیمارستان منتقل کردند.

پیش از سلیمی، سعید محمدپور دیگر وزنه بردار پر امید کشورمان در دسته 105کیلوگرم نیز در هفته دوم لیگ از ناحیه آرنج دست به شدت آسیب دید تا یکی دیگر از ستاره های وزنه بررداری ایران به همین منوال از گردونه جهانی به اجبار کنار برود.