عملکرد سرپرست فدراسیون در چند ماه اخیر با توجه به اختلاف سلیقه ها بسیار خوب بود و توانست با آرامش، برنامه های خوبی را در این مدت کوتاه عملی کند.

مربی سابق تیم ملی و مسئول کمیته توسعه تنیس روی میز منطقه غرب ایران گفت: وزارت ورزش و جوانان در اعلام زمان انتخابات ریاست فدراسیون تنیس روی میز ناپختگی کرد.


حسن ترکان افزود: عملکرد سرپرست فدراسیون در چند ماه اخیر با توجه به اختلاف سلیقه ها بسیار خوب بود و توانست با آرامش، برنامه های خوبی را در این مدت کوتاه عملی کند.

وی گفت: وزارت ورزش و جوانان چند روز قبل، شانزدهم آبان را زمان برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون اعلام کرد در حالیکه قرار بود انتخابات اواخر سال جاری برگزار شود.

ترکان ادامه داد: به نظرم اقدام وزارت ورزش در این زمینه ناپخته بود و اگر زمان دیگری را برای برگزاری انتخابات در نظر می گرفت بهتر بود تا نامزدهای انتخابات ریاست فدراسیون فرصت بیشتری برای فعالیت در اختیارشان گذاشته می شد.