رئیس فدراسیون فوتبال صبح امروز نشستی را با مسئولان فدراسیون فوتبال نروژ برای بررسی برنامه های مختلف آموزشی برگزار کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال صبح امروز نشستی را با مسئولان فدراسیون فوتبال نروژ برای بررسی برنامه های مختلف آموزشی برگزار کرد.


علی کفاشیان، صبح امروز جلسه ای را با امدل، رئیس افتخاری فدراسیون فوتبال نروژ و دکتر اندرز، مسئول بخش توسعه فوتبال فدراسیون ین کشور برگزار کرد.

اعضا در این نشست در خصوص برگزاری دوره های آموزشی، سمینار های مختلف در چارچوب برگزاری کرسی های بین المللی و آموزشی و در نهایت توسعه فوتبال پایه بانوان به بحث و بررسی پرداختند.

مسئولان فدراسیون فوتبال نروژ فردا جلسه ای را با الهه عرب عامری، رئیس کمیته بانوان در خصوص بحث توسعه فوتبال پایه در قسمت بانوان برگزار می کنند.