امیر قطبی با حکم رئیس فدراسیون فوتبال، سرپرست کمیته اخلاق این فدراسیون شد.

امیر قطبی با حکم رئیس فدراسیون فوتبال، سرپرست کمیته اخلاق این فدراسیون شد.

رئیس فدراسیون فوتبال در حکمی، امیر قطبی را به عنوان سرپرست کمیته اخلاق منصوب کرد.

پیش از این علی اکبر محمدزاده رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال بود که پس از اجرا نشدن برخی احکام این کمیته درخصوص کادر فنی تیم ملی فوتبال از سمت خود استعفا کرد.