در شماره جید مجله ویژه باشگاه اف اس وی فرانکفورت تحت عنوان فراکفورت لایف،عکس بزرگی از احسان حاج صفی روی جلد چاپ شده است.


در این شماره از نشریه،به دوران بازیگری احسان حاج صفی و گذشته ورزشی او در ایران اشاره شده است و همچنین گزارش های از دیدارهای آتی تیم اف اس وی فرانکفورت در بوندس لیگای ب.
مصاحبه ای جذاب با ادموند کاپالنی بازیکن محبوب تیم فرانکفورت نیز در جدیدترین مجله ویژه این باشگاه قرار دارد.این اولین بار است که عکس احسان حاج صفی روی جلد نشریه باشگاهش چاپ می شود.