رونالدو بعد از پایان دیدار با پاریسن ژرمن با سرمربی تیم پاریسی صحبت کوتاهی داشت.

نشریه پاریسین فرانسه مدعی شده است که رونالدو در پایان بازی با پاریسن ژرمن که صحبت کوتاهی با بلان سرمربی تیم پاریسی داشت، به او اعلام کرده میخواهد به این تیم بپیوندد، رونالدو به بلان گفته است:

« تیمت خوب بازی می کند، تمایل دارم برایت بازی کنم».