مانی حقیقی که این روزها سرگرم فیلمبرداری فیلم جدیدش در تهران است، به صورت تصادفی سعید معروف را در یکی از خیابان‌های تهران دیده است.

حاصل این دیدار تصادفی عکسی شده که مانی حقیقی آن را در صفحه‌ی اینستاگرامش به اشتراک گذاشته و کنار آن نوشته: «داشتیم تو خیابون فیلمبرداری می‌کردیم که ناگهان قرمان از راه رسید.»