عادل غلامی ملی پوش والیبال کشورمان روز چهارشنبه 14 آبانماه ساعت 14:15 صاحب یک فرزند پسر شد و نامش را آریو گذاشت


عادل غلامی ملی پوش والیبال کشورمان روز چهارشنبه 14 آبانماه ساعت 14:15 صاحب یک فرزند پسر شد و نامش را آریو گذاشت.عادل غلامی ملی پوش تیم والیبال بانک سرمایه پس از تولد فرزندش گفت: امیدوارم آریو به گونه ای زندگی کند که آدم از داشتن همچین فرزندی به خودش افتخار کند. امیدوارم بتواند عاشق باشد و به خوبی های دنیا عشق بورزد. امیدوارم لذت محبت کردن را درک کند و هنر زندگی کردن را به خوبی فراگیرد . امیدوارم آدم باشد... آمین