مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی با معرفی نفرات برتر ۴ وزن دوم به پایان رسید.

مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی با معرفی نفرات برتر ۴ وزن دوم به پایان رسید.


در این دوره از رقابتها که در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران برگزار شد ، در بخش کشتی آزاد 4 کشتی گیر مازندرانی به اسامی ، مهران نصیری ، سعید داداش پور، محمدجواد ابراهیمی و سید رضا موسوی به مقام قهرمانی اوزان 61 ، 70 ، 86 و 125 کیلوگرم رسیدند.

در کشتی فرنگی ، سامان عبدولی از خوزستان در 59 کیلوگرم ،‌ عظیم گرمسیری از خوزستان در 71 ، مهدی ابراهیمی از قم در 80 و مجید علیاری از تهران در 98 کیلوگرم حائز رتبه نخست شدند.