مهرداد علی قاردوشی با کسب حداکثر آراء ( ۳۵ از ۳۹ رای اخذ شده) موفق به پیروزی در انتخابات ریاست فدراسیون تنیس روی میز شد .

مهرداد علی قاردوشی با کسب حداکثر آراء ( ۳۵ از ۳۹ رای اخذ شده) موفق به پیروزی در انتخابات ریاست فدراسیون تنیس روی میز شد تا چهار سال هدایت این فدراسیون را به عهده بگیرد.

انتخابات فدراسیون تنیس روی میز امروز درمجموعه انقلاب آکادمی ملی المپیک با رقابت محمدباقر پسران، محمد زارع پور ، حسین عزیزی ، مهرداد علی قارداشی برگزاری شد.

مهرداد علی قاردوشی دبیری فدراسیون تنیس روی میز و ریاست انجمن تنیس روی میز ناشنوایان را در کارنامه دارد.

نصراله سجادی معاون وزیر ورزش، رباب شهریان معاون وزیر در امور بانوان و نوشاد عالمیان به عنوان نماینده ورزشکاران در این جلسه حضور داشتند.