فرنگی کاران در ادامه تمرینات خود امروز جلسه تمرین کشتی سنگین، دیدنی و نفسگیر را زیرنظر کادر فنی در محل خانه کشتی برگزار کردند.

فرنگی کاران در ادامه تمرینات خود امروز جلسه تمرین کشتی سنگین، دیدنی و نفسگیر را زیرنظر کادر فنی در محل خانه کشتی برگزار کردند.


مرحله سوم اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای شرکت در رقابت های المپیک 2016 برزیل از عصر دیروز در محل خانه کشتی شماره یک تهران آغاز شد.

فرنگی کاران در نخستین تمرین، عصر دیروز یک جلسه تمرین مرور فن را زیرنظر محمد بنا و کادر فنی تیم ملی برگزار کردند.

محمدحسین طلا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، میهمان این جلسه تمرین بود که خواستار حمایت ویژه از کشتی به عنوان پرامیدترین رشته ورزشی کاروان ایران در المپیک 2016 شد.

مرحله سوم اردوی تیم ملی کشتی فرنگی تا دوم آذر ادامه می یابد.