گابریل هافبک محبوب پرسپولیس با انتشار عکسی در اینستاگرام اعلام کرد از زندگی در تهران راضی است. گابریل نوشت: تهران و مردمانش را دوست دارم. یک روز فوق العاده در تهران داشتیم.