رضا قوچان نژاد لحظات خوشی را همراه با گروه رقص خراسان سپری کرده است. مهاجم تیم ملی کشورمان این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرد.