کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تیم های مختلف صادر کرد.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تیم های مختلف صادر کرد.


دیدار دو تیم ذوب آهن و پرسپولیس از سری رقابتهای جام حذفی در اصفهان برگزار شد که تماشاگران تیم پرسپولیس تخلفاتی مبنی بر فحاشی تماشاگران به تیم مقابل، کمیته داوران و مسئولان فدراسیون انجام دادند. باشگاه پرسپولیس طبق ماده 79 آیین نامه انضباطی به مبلغ 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

تیم ذوب آهن نیز به دلیل فحاشی و تخلفات تماشاگرانش به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

جریمه نقدی برای نظری جویباری

با توجه به تخلفات نظری جویباری، معاون باشگاه استقلال در خصوص قضاوت محسن ترکی ، کمیته انضباطی به استناد مقرارت ماده 72 آیین نامه انضباطی وی را به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.