سخنگوی وزارت خارجه چین از آمریکا خواست درباره مسائل مربوط به دریای جنوب چین با احتیاط بیشتری حرف بزند.

سخنگوی وزارت خارجه چین از آمریکا خواست درباره مسائل مربوط به دریای جنوب چین با احتیاط بیشتری حرف بزند.

هونگ لی سخنگوی وزارت امور خارجه چین در کنفرانسی مطبوعاتی در پکن در واکنش به اظهارات اخیر مقامات آمریکا درباره مناقشات میان چین و کشورهای همسایه بر سر دریای جنوب چین، تاکید کرد چین از آمریکا می خواهد در حرفها و اقدامات خود در خصوص این مسائل احتیاط کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز پنجشنبه در واکنش به سخنان معاون وزیر امور خارجه آمریکا از واشنگتن خواست از اصل بی طرفی درباره دریای چین جنوبی دنباله روی کند.این مسئول چینی اعلام کرد سخنان معاون وزیر امور خارجه آمریکا موجب کاهش اعتماد میان کشورهای منطقه می شود.
هونگ لی گفت تصورات آمریکا بی اساس است.
آنتونی بلینکن ، معاون وزیر خارجه آمریکا اخیرا در اظهاراتی در جاکارتا پایتخت اندونزی گفت:چین با تلاش برای ایجاد یک منطقه تحت حاکمیت و ترسیم مجدد مرزهای دریایی، موجب کاهش اعتماد منطقه ای و تضعیف اعتماد سرمایه گذاران می شود.رفتار چین ممکن است به الگویی برای کشورهای دیگر تبدیل شود و باعث شود کشورهای بزرگ به راحتی کشورهای کوچک را تهدید کنند.همچنین این اقدام چین موجب بروز تنش و بی ثباتی می شود، و حتی ممکن است منجر به بروز درگیری شود.