صحبت های اخیر رئیس فدراسیون جودو درباره دخالت وزارت ورزش و جوانان در برکناری میر اسماعیلی صحیح نیست.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد : صحبت های اخیر رئیس فدراسیون جودو درباره دخالت وزارت ورزش و جوانان در برکناری میر اسماعیلی صحیح نیست.


در بیانیه مرکز روابط عمومی وزارت ورزش آمده است :"صحبت های اخیر رئیس فدراسیون جودو در سیما ، مبنی بر دخالت وزارت ورزش و جوانان در برکناری آرش میر اسماعیلی صحیح نیست و اصولا فدراسیون حق عزل وی را از سمت نائب رئیسی مگر با رای مجمع ندارد ."

در این بیانیه بر حفظ کرامت قهرمانان ملی ایران تاکید شده است .