قهرمان سنگنوردی کشورمان در دومین روز بیست و سومین دوره رقابتهای سنگنوردی آسیا به میزبانی نینگبوی چین، به مدال نقره آسیا دست یافت.

قهرمان سنگنوردی کشورمان در دومین روز بیست و سومین دوره رقابتهای سنگنوردی آسیا به میزبانی نینگبوی چین، به مدال نقره آسیا دست یافت.


در فینال «رضا علیپور» با زمان 6 ثانیه و 79 صدم ثانیه در مقابل رکورد 6 ثانیه و 75 صدم ثانیه حریف اندونزیایی بر سکوی دوم ایستاد. سنگ نوردانی از چین در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند.

در بخش بانوان «فرناز اسماعیل زاده» پس از ورزشکاران اندونزی، قزاقستان و سنگ‌نوردی دیگر از اندونزی بر سکوی چهارم آسیا ایستاد.

این رقابتها عصر امروز با برگزاری مسابقات مقدماتی رشته «لید» مردان و «بولدر» بانوان ادامه خواهد یافت.