دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی از تشکیل تیمی ویژه برای تکمیل روند درمان بهداد سلیمی قوی ترین وزنه بردار جهان خبر داد.

دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی از تشکیل تیمی ویژه برای تکمیل روند درمان بهداد سلیمی قوی ترین وزنه بردار جهان خبر داد.


با توجه به آسیب دیدگی بهداد سلیمی قهرمان جهان و المپیک و حساسیتی که نحوه درمان این ورزشکار دارد،رضا سعیدی دبیر فدراسیون با تشریح روند درمان این ورزشکار گفت: کمیسیون ویژه درمان این ورزشکار با حضور دکتر غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری، دکتر داود باقری رئیس کمیسیون پزشکی فدراسیون وزنه برداری، حسین توکلی سرمربی تیم ملی، مجتبی اجاقی فیزیوتراپ فدراسیون، دکتر انصاری متخصص پزشکی ورزشی و بهداد سلیمی تشکیل شد.

وی افزود: بعد از بحث و تبادل نظر با اساتید ارتوپدی، دکتر محمد رازی، دکتر جبل عاملی و دکتر سهراب کیهانی، مقرر شد عمل جراحی را دکتر کیهانی انجام دهد، چهارشنبه هفته گذشته عمل جراحی و بازسازی رباط صیلبی و ترمیم مینیسک این قهرمان انجام شد.

دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره به موفقیت آمیز بودن این عمل جراحی گفت: پس از جراحی تیم ویژه ای متشکل از فیزیوتراپ، متخصص تغذیه، روانشناس و متخصص علم تمرین برای تکمیل روند درمان بهداد سلیمی و تدوین برنامه درمانی واحد تشکیل و فیزیوتراپی این ورزشکار زیر نظر دکتر امین نوروزی آغاز شد.

وی افزود: نخستین نشست این کمیسیون ویژه فردا در فدراسیون پزشکی ورزشی، با حضور دکتر کیهانی پزشک معالج ، تشکیل می شود و برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای تکمیل روند درمان صورت می گیرد.

سعیدی با تشکر از دکتر کیهانی که به دلیل عرق ملی بابت عمل سلیمی هیچ مبلغی دریافت نکرد، گفت: به جز هزینه عمل جراحی دیگر هزینه های درمان این ورزشکار را فدراسیون پزشکی ورزشی تقبل کرده است.