الکسی لوچف وزنه بردار فوق سنگین روسیه در مسابقات جهانی وزنه برداری برای نخستین بار موفق به شکستن رکوردهای حسین رضازاده شد.

الکسی لوچف وزنه بردار فوق سنگین روسیه در مسابقات جهانی وزنه برداری برای نخستین بار موفق به شکستن رکوردهای حسین رضازاده شد.


الکسی لوچف از روسیه در آخرین روز از مسابقات جهانی وزنه برداری با شکستن رکوردهای جهانی دوضرب و مجموع حسین رضازاده، برای نخستین بار روی سکوی قهرمانی دسته فوق سنگین مسابقات جهانی وزنه برداری ایستاد و عنوان قویترین مرد جهان را از آن خود کرد.

رده بندی نفرات برتر وزن 105+ کیلوگرم

یکضرب

1- الکسی لوچف از روسیه: 211 کیلوگرم - طلا

2- لاشا تالاخادزه از گرجستان: 207 کیلوگرم - نقره

3- گور میناسیان از ارمنستان: 203 کیلوگرم - برنز

دوضرب

1- الکسی لوچف از روسیه: 248 کیلوگرم - طلا

2- مارت سیم از استونی: 248 کیلوگرم - نقره

3- لاشا تالاخادزه از گرجستان: 247 کیلوگرم - برنز

مجموع

1- الکسی لوچف از روسیه: یکضرب 211، دوضرب 264، مجموع 475 (طلا)

2- لاشا تالاخادزه از گرجستان: یکضرب 207، دوضرب 247، مجموع 454 (نقره)

3- مارت سیم از استونی: یکضرب 207، دوضرب 248، مجموع 438 برنز)

هشتادو یکمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان از 29 آبان با حضور 750 ورزشکار از 106 کشور به میزبانی هیوستون اغاز شد و شب گذشته بکار خود پایان داد.