فدراسیون جهانی وزنه برداری زمان دقیق اعلام رده بندی سهمیه رقابتهای المپیک ۲۰۱۶ را چهارم دسامبر (۱۳ آذر) اعلام کرد.

فدراسیون جهانی وزنه برداری زمان دقیق اعلام رده بندی سهمیه رقابتهای المپیک ۲۰۱۶ را چهارم دسامبر (۱۳ آذر) اعلام کرد.


با توجه به پیچیدگی و حساسیت زیاد جدول رده بندی کسب سهمیه المپیک و با در نظر گرفتن تحریم تیم ملی بلغارستان از حضور در رقابتهای المپیک 2016 ریودوژانیرو، فدراسیون جهانی وزنه برداری پس از بررسی ها تعداد سهمیه هر کشور را چهارم دسامبر (13 آذر) از طریق سایت جهانی اعلام خواهد کرد.

این سهمیه ها، بر اساس رده بندی مجموع امتیازهایی که کشورها در رقابتهای جهانی 2014 قزاقستان و 2015 آمریکا به دست آوردند محاسبه می شود و 6 تیمی که در صدر این جدول قرار داشته باشند هر 6 سهمیه کامل المپیک را دریافت خواهند کرد.