برترین کشتی گیران آزاد و فرنگی کار سال فنی ۹۴-۹۳ ایران از دید مردم و علاقمندان در سایت فدراسیون کشتی معرفی شدند.

برترین کشتی گیران آزاد و فرنگی کار سال فنی ۹۴-۹۳ ایران از دید مردم و علاقمندان در سایت فدراسیون کشتی معرفی شدند.


در این نظرسنجی که به مدت دوماه و مهر و آبان امسال انجام شد از میان فرنگی و آزادکاران مدال آور رقابت های جهانی لاس وگاس این نتایج بر اساس درصد آراء به دست آمد: قاسم رضایی با 45/1 درصد آرا در کشتی فرنگی در رتبه اول، یوسف قادریان و حبیب اله اخلاقی به ترتیب با 4/ 28 درصد و 26/5 درصد، دوم و سوم قرار گرفتند.

در کشتی آزاد نیز حسن رحیمی با 46/6 درصد اول، حسن یزدانی با 20/9 درصد و علی رضا کریمی با 18/2 درصد دوم و سوم شدند.