توطئه تحمیل انزوا به ایران عزتمندانه پشت سرگذاشته شد.

رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری بااشاره به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت:توطئه تحمیل انزوا به ایران عزتمندانه پشت سرگذاشته شد و یک گام دیگر به برداشته شدن تحریم های ظالمانه اقتصادی همراه با تثبیت حقوق هسته‌ای ایران نزدیک شدیم.


محمد نهاوندیان در همایش بین المللی صنعت بیمه و توسعه که با حضور حدود دو هزار و 500 نفر از مدیران و فعالان صنعت بیمه کشور برگزار شده است، افزود: وظیفه هر فعال اقتصادی در کشور آن است که با هر گامی که به مرحله لغو تحریم ها نزدیک می شویم خود را برای فعالیت بیشتر و جبران گذشته آماده کند.

وی با تاکید بر اینکه تحریم های ظالمانه اقتصادی علیه کشورمان در پایه های مستندی استوار نبودند، خاطرنشان کرد: درحالیکه مجموعه فناوری هسته‌ای شامل چرخه غنی سازی با تایید نهادهای بین المللی به کار خود ادامه خواهد داد تحریم های ظالمانه با قطعنامه های شورای امنیت لغو می شود و این افتخاری برای ملت است.

نهاوندیان با اشاره به اینکه تحریم ها ریسک همکاری با ایران، هزینه های مبادله‌ای، و ریسک های مالی و سیاسی را برای کشورمان افزایش می داد، گفت: بنگاه های ایرانی به دلیل تحریم های بانکی ناچار بودند برای مبادلات تجاری خود از روش های غیررسمی، غیرشفاف و غیرتضمینی استفاده کنند و در بسیاری از موارد اتفاق افتاد که کالایی صادر شد و به دلیل نبود گشایش اعتبار مناسب صادرکننده ما مال باخته می شد و امکان دریافت وجه خود را نداشت.

وی افزود: صنعت بیمه کشور به عنوان متولی پوشش ریسک از اولین کسانی هستند که باید آماده فضای بعد از تحریم ها باشند.