جلسه هیات مدیره استقلال ساعت 12 در ساختمان باشگاه استقلال برگزار شد.

دو گزینه مدیریت آکادمی استقلال مشخص شدند.
جلسه هیات مدیره استقلال ساعت 12 در ساختمان باشگاه استقلال برگزار شد. در این جلسه وضعیت تیم بزرگسالان استقلال بررسی شد و درباره وضعیت مالی و صورت‌های مالی نیز بحث و گفت وگو شد. بهرام افشارزاده در این جلسه حضور داشت و منصور پورحیدری نیز در ابتدای جلسه حضور داشت و توضیحاتی درباره آخرین شرایط تیم بزرگسالان ارائه داد.

بخش نهایی این جلسه تعیین وضعیت مدیریت آکادمی استقلال بود که در نهایت اعضای روی احمد شهریاری و حسن روشن توافق کردند و قرار شد این دو نفر برنامه خود را به افشارزاده ارائه دهند تا در نهایت یکی از آنها سمت آکادمی باشگاه استقلال را برعهده بگیرد.