روسیه در ماه اکتبر میزان سرمایه گذاری خود را در اوراق بهادار آمریکا هفت میلیارد و یکصد میلیون دلار کاهش داد.

روسیه در ماه اکتبر میزان سرمایه گذاری خود را در اوراق بهادار آمریکا هفت میلیارد و یکصد میلیون دلار کاهش داد.

به نقل از «اینترفاکس»، بر اساس نتایج تحقیقات وزارت دارایی و خزانه داری آمریکا، حجم سرمایه گذاری طرف روسی از هشتاد و نه میلیارد و یکصد میلیون دلار به هشتاد و دو میلیارد دلار کاهش داشته است.
مسکو مکان سیزدهم را در میان بزرگترین وام دهندگان به آمریکا دارد. مکان نخست با وجود کاهش سه میلیارد و دویست میلیون دلاری سرمایه گذاری متعلق به چین است.