سر میز نشستن با شیطان بزرگ افتخار می‌کنند و قهرمانان و جان‌ برکفان ملت خود را تحقیر می‌کنند، آنها را عقب‌مانده، کلاغ و بی‌سواد می‌دانند.

مثلث آنلاین : معاون اول قوه قضائیه گفت: منافقین به سر میز نشستن با شیطان بزرگ افتخار می‌کنند و قهرمانان و جان‌ برکفان ملت خود را تحقیر می‌کنند، آنها را عقب‌مانده، کلاغ و بی‌سواد می‌دانند.
به گزارش مثلث آنلاین ، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در دومین گردهمایی فرماندهان مراکز مقاومت بسیج سراسر کشور قوه قضاییه حرف های مهمی زده است . بخشی از این اظهارات به این شرح است :

► تابلو علامت کفار و مشرکین برای شخص مومن معلوم است و لذا مومن فریب کافر و مشرک را نمی‌خورد و اگر بخواهد با زور و ظلم سد راه مستقیم شود مومنین با او به مقابله بر می‌خیزند و در صورت وحدت، صبر و استقامت حتماً بر او پیروز خواهند شد.

ظاهر منافق با من و شما فرقی نمی‌کند، تابلوی مناطق با تابلوی مومن مشابه یکدیگر است. منافق در جمع مومنین و در صف مومنین است نه در صف کفار و لذا شناخت مشکل است و برای عده‌ای حتی غیرممکن است.
ضربه‌ایی که منافق بر اسلام و مسلمین وارد می‌کند خیلی از موارد خطرش و فسادش از اقدامات کفار علیه اسلام و مسلمین بیشتر است.
بر پایه اهمیت و خطر منافقین، قران کریم در سوره‌های مختلف قران مسئله نفاق و منافقین و خطر آنها و عملکرد آنها و شناخت و مقابله با آنها را مطرح می‌کند و حتی یک سوره را به نام منافقین نامگذاری می‌کند.
خداوند مسئله منافقین را مطرح کرده، وعده بسیار سنگینی به آنها داده و آنها را در زمره کفار و مشرکین و حتی بدتر از آنها قرار داده به گونه‌ای که از آنها با عنوان فاسقین یاد کرده و با آنها برخورد می‌کند.
آیا ممکن است کسی فکر کند این همه آیات الهی فقط مخصوص منافقین زمان رسول‌الله و صدر اسلام باشد هرگز کسی چنین حرفی نمی‌زند.وی افزود: همه منافقین عصر ما و امروز ما و منافقین سال 94 کشور چه کسانی هستند؟ چگونه آنها را بشناسیم؟ چگونه آنها را افشاء کنیم و چگونه به دیگران بشناسانیم؟
آیا منافق یا منافقه‌ای که چه بسا از ده‌ها سال پیش توسط شیطان و شیطان‌صفتان در جامعه مومنین نفوذ کرده و به دستور شیطان یا اربابش یا هوای نفس برای فریب دیگران چهره باطنی خود را پوشانده و برای عدم افشای باطنش خوب حرف زده و سعی کرده خوب استدلال کند می‌شود یکباره او را به مردم معرفی کرد و این موضوع مورد قبول مردم واقع می‌شود.
از جمله خصوصیات منافق این است که هم با مومنین نشست و برخواست می‌کند و هم با دشمن آنان سر و سری دارد، در جلوت با مومنین همراه و هم‌کلام است و در خلوت با دشمنان اسلام و مسلمین و مومنین خواهد بود و خواسته آنها را دنبال می‌کند.وی افزود: منافق با جملات دوپهلو و مبهم صحبت می‌کند و غیرشفاف است، این افراد سعی می‌کنند دشمن را خودی جلوه دهد. این فرد سعی می‌کند توان خودی را کوچک و کم نشان دهد، برای حل اختلافات به جای ارجاع به خدا و رسول و جانشین رسول و ولی فقیه آدرس غلط برای مراجعه به طاغوت و دشمن و مستکبر می‌دهند.

منافق سخن و فعل و انفعالش مورد خشنودی دشمن است و در واقع دشمن سخن خود را از زبان منافق بیان می‌کند، منافق در مقابل مومنین حالت تکبر و نخوت دارد و در مقابل مستکبرین و سرکشان طاغوت نرم و به اصطلاح با زبان دیپلماسی سخن می‌گوید و لبخند می‌زند.

منافقین امروز نشست با ظالمین و سران ظلم و استکبار غرب را افتخار می‌دانند و قهرمانان و جان‌برکفان مردم خود را تحقیر می‌کنند، آنها را عقب مانده، افرادی کلاغ و بی‌سواد می‌دانند. منافقین به سر میز نشستن با شیطان بزرگ افتخار می‌کنند و می‌گویند هنر ما است که امروز شیطان بزرگ آمریکا به ما نظر خوبی دارد، آیا این افتخار دارد که شیطان نظر مساعد به ما داشته باشد؟ البته زهی خیال باطل که آنها با مردم مومن خوب باشند و روی خوش نشان دهند.
منافقین نفوذی در صف مومنین اگر برای رسیدن به هدف شوم‌شان نیاز به زمان باشد صبر می‌کنند و عجله نمی‌کنند و چهره خود را زود مشخص نمی‌کنند.
در همین زمان و در طول سی و چندسال بعد از انقلاب ملاحظه می‌کنید که چه کسانی با امام بودند، چه کسانی با نظام بودند و اکنون در چه مسیری هستند، امروز تعیین شیطان بزرگ آمریکا و یا در کنار روباه پیر علیه مردم و نظام اسلامی خود شبطنت می‌کنند.
قول می‌دهم به حول و قوه‌الهی با کمک شما بسیجیان، منافقین و نفوذی‌ها را شناسایی کنیم و پس از دستگیری به اشد مجازات برسانیم.