مسابقات بین المللی کشتی آلیش بانوان در مینسک بلاروس در بخش انفرادی پایان یافت و کشتی گیران ایرانی به مقام قهرمانی دست یافتند.

مسابقات بین المللی کشتی آلیش بانوان در مینسک بلاروس در بخش انفرادی پایان یافت و کشتی گیران ایرانی به مقام قهرمانی دست یافتند.


در مسابقات بین المللی کشتی آلیش بانوان در مینسک حیدری طلایی شد، قربانی و رحیمی به مدال نقره رسیدند، غریب‌گشته و احمدی نیز صاحب مدال برنز شدند تا تیم ایران به مقام قهرمانی برسد.

رقابت های انفرادی مسابقات بین المللی آلیش بانوان، با حضور تیم های ایران، بلاروس، اوکراین، صربستان، لیتوانی، روسیه، لهستان و استونی برگزار شد، که در وزن 55کیلوگرم یگانه غریب گشته در دور نخست، کشتی گیری از کشور لیتوانی را ضربه فنی کرد و سپس در دور دوم با ضربه فنی مغلوب نماینده بلاروس شد؛ وی در نهایت پس از پیروزی بر کشتی گیر دیگری از بلاروس به مدال برنز رسید.

در وزن 60کیلوگرم سمیه حیدری در دور نخست ،کشتی گیری از کشور روسیه را شکست داد و در دور دوم نماینده بلاروس را مغلوب کرد؛ وی در فینال این رقابت ها هم کشتی گیر دیگری از روسیه را ضربه فنی کرد و موفق به کسب مدال طلا شد.

در وزن 65 کیلوگرم زهرا مجدی در دور نخست مغلوب کشتی گیری از کشور صربستان شد و از دور مسابقات کنار رفت.

در وزن 70کیلوگرم عزت قربانی در دور نخست، کشتی‌گیر بلاروسی را ضربه فنی کرد و به فینال مسابقه راه یافت و در دیدار نهایی در یک کشتی نزدیک 7 بر 5 دیدار را به حریف لهستانی خود واگذار کرد و صاحب مدال نقره شد.

در وزن 75 کیلوگرم مریم احمدی موفق به کسب مدال برنز شد.

در وزن 75+سعیده رحیمی حریف اوکراینی خود را ضربه فنی کرد و به فینال راه یافت و در مسابقه نهایی در یک کشتی نزدیک، مغلوب کشتی‌گیری از کشور صربستان شد و به مدال نقره بسنده کرد.

امروز مسابقات بین تیم های ایران، منتخب اروپا، منتخب بلاروس و اوکراین برگزار می شود.

قرار است در صورت موافقت فدراسیون های بلاروس و ایران یک مسابقه دوستانه بین تیم های دو کشور دوشنبه انجام شود.